"Først i Norge innen VR-visning"

— Bygg.no (november 2014)